CC Madhya 17.39

yatra naisarga-durvairāḥ
sahāsan nṛ-mṛgādayaḥ
mitrāṇīvājitāvāsa-
druta-ruṭ-tarṣaṇādikam
Překlad slovo od slova: 
yatra — kde; naisarga — od přírody; durvairāḥ — žijící v nepřátelství; saha āsan — žijí spolu; nṛ — lidské bytosti; mṛga-ādayaḥ — a zvířata; mitrāṇi — přátelé; iva — jako; ajita — Pána Kṛṣṇy; āvāsa — sídlo; druta — zmizelý; ruṭ — hnĕv; tarṣaṇa-ādikam — žízeň a tak dále.
Překlad: 
„  ,Vrindávan je transcendentální sídlo Pána. Neexistuje tam hlad, hnĕv ani žízeň. I když jsou k sobĕ lidské bytosti a divá zvĕř přirozenĕ nepřátelští, tam žijí společnĕ ve vztahu transcendentálního přátelství.̀  “
Význam: 

Toto je výrok ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.13.60). Poté, co Pán Brahmā ukradl Śrī Kṛṣṇovi pasáčky a telátka, uspal je a schoval. Po chvíli se Brahmā vrátil, aby se podíval, co Kṛṣṇa dĕlá. Když vidĕl, že si Kṛṣṇa nadále hraje se svými přáteli i zvířaty a není vůbec rozrušen, uznal transcendentální majestát Vrindávanu.