CC Madhya 17.163

sarvathā-niścita — iṅho kṛṣṇa-avatāra
mathurā āilā lokera karite nistāra
Překlad slovo od slova: 
sarvathā — v každém ohledu; niścita — zjištĕné; iṅho — On; kṛṣṇa-avatāra — inkarnace Pána Kṛṣṇy; mathurā āilā — přišel do Mathury; lokera — lidí; karite — vykonat; nistāra — osvobození.
Překlad: 
„Śrī Caitanya Mahāprabhu je zcela jistĕ ve všech ohledech inkarnací Pána Kṛṣṇy a nyní přišel do Mathury, aby každého osvobodil.“