CC Madhya 17.143

ataeva`kṛṣṇa-nāma' nā āise tāra mukhe
māyāvādi-gaṇa yāte mahā bahirmukhe
Překlad slovo od slova: 
ataeva — proto; kṛṣṇa-nāma — Kṛṣṇovo svaté jméno; — ne; āise — vstoupí; tāra mukhe — do jejich úst; māyāvādi-gaṇa — všichni māyāvādī; yāte — protože; mahā bahiḥ-mukhe — velcí rouhači kvůli svému silnému ateismu.
Překlad: 
„Protože jsou māyāvādī velcí rouhači a ateističtí filosofové, z jejich úst nevychází svaté jméno Kṛṣṇy.“
Význam: 

Māyāvādští filosofové neustále urážejí Nejvyšší Osobnost Božství tvrzením, že nemá žádnou hlavu, ruce ani nohy, proto zůstávají rouhači po mnoho zrození, i když dosáhli částečné realizace Brahmanu. Pokud však takoví impersonalisté neurážejí lotosové nohy Pána, okamžitĕ se ve společnosti oddaného stanou také oddanými. Pokud se tedy jinými slovy impersonalista nedopouští přestupků, může se stát oddaným, dostane-li možnost sdružovat se s jinými oddanými. Pokud se však dopouští urážek, nemůže ho zmĕnit ani společnost Nejvyšší Osobnosti Božství. Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu se tohoto māyāvādského rouhače velmi obával, a tak promluvil následovnĕ.