CC Madhya 17.140

ātmārāmāś ca munayo
nirgranthā apy urukrame
kurvanty ahaitukīṁ bhaktim
ittham-bhūta-guṇo hariḥ
Překlad slovo od slova: 
ātma-ārāmaḥ — ti, kdo se radují z toho, že jsou transcendentálnĕ umístĕni ve službĕ Pánu; ca — také; munayaḥ — velcí svĕtci, kteří se zcela vzdali hmotného snažení, ploduchtivých činností a tak dále; nirgranthāḥ — bez zájmu o hmotné touhy; api — zajisté; urukrame — Nejvyšší Osobnosti Božství, Kṛṣṇovi, jehož činnosti jsou úžasné; kurvanti — poskytují; ahaitukīm — bezpříčinnou neboli bez hmotných tužeb; bhaktim — oddanou službu; ittham-bhūta — tak úžasný, že poutá pozornost tĕch, kteří jsou vnitřnĕ spokojení; guṇaḥ — který má transcendentální vlastnosti; hariḥ — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství.
Překlad: 
„  ,Láskyplná oddaná služba Śrī Kṛṣṇovi, který má transcendentální vlastnosti a projevuje úžasné činnosti, přitahuje i osoby, které jsou vnitřnĕ spokojené a jež nepřitahují vnĕjší hmotné touhy. Hari, Osobnost Božství, se nazývá Kṛṣṇa pro své transcendentálnĕ přitažlivé rysy.̀  “