CC Madhya 17.134

ataeva kṛṣṇera`nāma',`deha',`vilāsa'
prākṛtendriya-grāhya nahe, haya sva-prakāśa
Překlad slovo od slova: 
ataeva — proto; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; nāma — svaté jméno; deha — duchovní tĕlo; vilāsa — zábavy; prākṛta-indriya — tupými hmotnými smysly; grāhya — vnímatelné; nahe — ne; haya — jsou; sva-prakāśa — samostatnĕ projevené.
Překlad: 
„Kṛṣṇovo svaté jméno, Jeho tĕlo a Jeho zábavy nelze poznat tupými hmotnými smysly. Projevují se samy od sebe.“
Význam: 

Kṛṣṇovo transcendentální tĕlo, jméno, podoba, vlastnosti, zábavy a doprovod jsou Absolutní Pravda, a proto jsou stejnĕ dobré jako Kṛṣṇa samotný (sac-cid-ānanda-vigraha). Dokud je živá bytost podmínĕná třemi kvalitami hmotné přírody (dobrem, vášní a nevĕdomostí), objekty jejích hmotných smyslů – hmotná podoba, chuť, vůnĕ, zvuk a dotek – jí nepomohou pochopit duchovní poznání a blaženost. Ty jsou však vyjeveny čistému oddanému. Naše hmotné jméno, podoba a vlastnosti se od sebe navzájem liší. V hmotném svĕtĕ neexistuje pojetí absolutna, ale když získáme vĕdomí Kṛṣṇy, dozvíme se, že mezi Kṛṣṇovým tĕlem a Jeho jmény, činnostmi a doprovodem není žádný hmotný rozdíl.