CC Madhya 16.66

nityānanda kahe, — āmi`deha' tumi`prāṇa'
̀deha'`prāṇa' bhinna nahe, — ei ta pramāṇa
Překlad slovo od slova: 
nityānanda kahe — Pán Nityānanda Prabhu řekl; āmi — Já; deha — tĕlo; tumi — Ty; prāṇa — život; deha — tĕlo; prāṇa — život; bhinna nahe — neoddĕlené; ei ta pramāṇa — to je důkaz.
Překlad: 
Nityānanda Prabhu odpovĕdĕl: „Ó Pane, Ty jsi život a Já jsem tĕlo. Mezi tĕlem a životem samotným není rozdíl, ale život je důležitĕjší než tĕlo.“