CC Madhya 16.55

ācārya-gosāñi prabhura kaila nimantraṇa
tāra madhye kaila yaiche jhaḍa-variṣaṇa
Překlad slovo od slova: 
ācārya-gosāñi — Advaita Ācārya; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; kaila — učinil; nimantraṇa — pozvání; tāra madhye — v této epizodĕ; kaila — nastala; yaiche — jako; jhaḍa-variṣaṇa — průtrž mračen.
Překlad: 
Advaita Ācārya pak pozval Śrī Caitanyu Mahāprabhua. Tato událost je spojená s průtrží mračen.