CC Madhya 16.242

eta kahi' mahāprabhu tāṅre vidāya dila
ghare āsi' mahāprabhura śikṣā ācarila
Překlad slovo od slova: 
eta kahi' — když to řekl; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅre — s Raghunāthem dāsem; vidāya dila — rozloučil se; ghare āsi' — poté, co se vrátil domů; mahāprabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; śikṣā — pokyn; ācarila — uvádĕl do praxe.
Překlad: 
Takto se Śrī Caitanya Mahāprabhu rozloučil s Raghunāthem dāsem, a ten se vrátil domů a jednal přesnĕ tak, jak mu Pán řekl.