CC Madhya 16.232

̀̀ājñā deha', yāñā dekhi prabhura caraṇa
anyathā, nā rahe mora śarīre jīvana''
Překlad slovo od slova: 
ājñā deha' — dovol mi prosím; yāñā — když půjdu; dekhi — mohu vidĕt; prabhura caraṇa — lotosové nohy Pána; anyathā — jinak; rahe — nezůstane; mora — mém; śarīre — v tĕle; jīvana — život.
Překlad: 
Raghunātha dāsa svého otce prosil: „Dovol mi prosím jít spatřit lotosové nohy Pána. Jestliže mi to nedovolíš, můj život nezůstane v tomto tĕle.“