CC Madhya 15.196

āra aṣṭa sannyāsīra bhikṣā dui dui divase
eka eka-dina, eka eka jane pūrṇa ha-ila māse
Překlad slovo od slova: 
āra — ostatních; aṣṭa — osm; sannyāsīra — sannyāsīch; bhikṣā — pozvání na obĕd; dui dui divase — dva dny každý; eka eka-dina — každý den; eka eka jane — jedna osoba; pūrṇa — zaplnĕný; ha-ila — bude; māse — mĕsíc.
Překlad: 
„Každý ze zbývajících osmi sannyāsīch přijme pozvání na dva dny a tak se zaplní každý den v mĕsíci.“
Význam: 

V jednom mĕsíci, který má třicet dní, mĕl navštívit Śrī Caitanya Mahāprabhu Sārvabhaumu Bhaṭṭācāryu pĕtkrát, Paramānanda Purī Gosvāmī také pĕtkrát, Svarūpa Dāmodara čtyřikrát a každý z osmi ostatních sannyāsīch dvakrát. Tak bylo pokryto třicet dní každého mĕsíce.