CC Madhya 15.193

tabe sārvabhauma kare āra nivedana
tomāra saṅge sannyāsī āche daśa-jana
Překlad slovo od slova: 
tabe — potom; sārvabhauma — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; kare — předložil; āra — další; nivedana — žádost; tomāra saṅge — s Tebou; sannyāsī — ve stavu odříkání; āche — je; daśa-jana — deset osob.
Překlad: 
Sārvabhauma Bhaṭṭācārya potom řekl: „Můj drahý Pane, je s Tebou deset sannyāsīch.“
Význam: 

Sannyāsī by si nemĕl vařit, ani by nemĕl přijímat pozvání do domu oddaného na obĕd po mnoho dní za sebou. Śrī Caitanya Mahāprabhu byl ke svým oddaným velice milý a plný náklonnosti, přesto však dlouhodobé pozvání do Sārvabhaumova domu nepřijal. Z lásky k nĕmu souhlasil pouze s pĕti dny v mĕsíci. Deseti sannyāsīmi, kteří žili s Pánem, byli (1) Paramānanda Purī, (2) Svarūpa Dāmodara, (3) Brahmānanda Purī, (4) Brahmānanda Bhāratī, (5) Viṣṇu Purī, (6) Keśava Purī, (7) Kṛṣṇānanda Purī, (8) Nṛsiṁha Tīrtha, (9) Sukhānanda Purī a (10) Satyānanda Bhāratī.