CC Madhya 15.12

ei-mata anyonye karena namaskāra
prabhure nimantraṇa kare ācārya bāra bāra
Překlad slovo od slova: 
ei-mata — takto; anyonye — jeden druhému; karena — skládají; namaskāra — poklony; prabhure — Pánu Caitanyovi Mahāprabhuovi; nimantraṇa — pozvání; kare — činí; ācārya — Advaita Ācārya; bāra bāra — znovu a znovu.
Překlad: 
Takto se Advaita Ācārya a Śrī Caitanya Mahāprabhu jeden druhému s úctou klanĕli. Advaita Ācārya potom Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi opakovanĕ nabízel pozvání.