CC Madhya 15.116

āmā sabāra kṛṣṇa-bhakti raghunandana haite
ataeva pitā — raghunandana āmāra niścite
Překlad slovo od slova: 
āmā sabāra — nás všech; kṛṣṇa-bhakti — oddanost Kṛṣṇovi; raghunandana haite — díky Raghunandanovi; ataeva — proto; pitā — otec; raghunandana — Raghunandana; āmāra niścite — moje rozhodnutí.
Překlad: 
„My všichni jsme nabyli oddanosti Kṛṣṇovi díky Raghunandanovi. Pro mne je tudíž mým otcem.“