CC Madhya 14.192

vinyāsa-bhaṅgir aṅgānāṁ
bhrū-vilāsa-manoharā
sukumārā bhaved yatra
lalitaṁ tad udāhṛtam
Překlad slovo od slova: 
vinyāsa — v uspořádání; bhaṅgiḥ — prohnutí; aṅgānām — částí tĕla; bhrū-vilāsa — díky zábavám obočí; manoharā — překrásné; su-kumārā — jemné; bhavet — mohou být; yatra — kde; lalitam — lalita; tat — toto; udāhṛtam — zvané.
Překlad: 
„  ,Ozdoba ženského šarmu zvaná lalita alaṅkāra se projeví, jsou-li tĕlesné rysy jemné, umĕlecky prohnuté a obočí je překrásnĕ neklidné.̀  “
Význam: 

Tento verš je z Ujjvala-nīlamaṇi (Anubhāva-prakaraṇa 51).