CC Madhya 14.101

prabhu-saṅge svarūpādi kīrtanīyā gāya
dik-vidik nāhi jñāna premera vanyāya
Překlad slovo od slova: 
prabhu-saṅge — se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem; svarūpa-ādi — v čele se Svarūpou Dāmodarem; kīrtanīyā — zpĕváci; gāya — zpívají; dik-vidik — času a okolností; nāhi — ne; jñāna — ponĕtí; premera — extatické lásky; vanyāya — v záplavĕ.
Překlad: 
Oddaní jako Svarūpa Dāmodara a další kīrtanoví zpĕváci začali zpívat se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem. Zaplaveni extází lásky ztratili zcela ponĕtí o času a okolnostech.