CC Madhya 13.123

ei ślokārtha pūrve kariyāchi vyākhyāna
ślokera bhāvārtha kari saṅkṣepe ākhyāna
Překlad slovo od slova: 
ei śloka-artha — význam tohoto verše; pūrve — dříve; kariyāchi — předložil jsem; vyākhyāna — vysvĕtlení; ślokera — stejného verše; bhāva-artha — význam; kari — činím; saṅkṣepe — krátce; ākhyāna — popis.
Překlad: 
Tento verš jsem již vysvĕtlil dříve, a tak ho nyní popíši pouze stručnĕ.
Význam: 

Viz Madhya-līlā, kapitola první, verše 53, 77–80 a 82–84.