CC Madhya 12.188

advaita-nityānanda vasiyāchena eka ṭhāñi
dui-jane krīḍā-kalaha lāgila tathāi
Překlad slovo od slova: 
advaita-nityānanda — Advaita Ācārya a Nityānanda Prabhu; vasiyāchena — sedĕli; eka ṭhāñi — na jednom místĕ; dui-jane — tyto dvĕ osoby; krīḍā-kalaha — předstíranou hádku; lāgila — začali; tathāi — tam.
Překlad: 
Śrī Advaita Ācārya a Nityānanda Prabhu sedĕli vedle sebe a bĕhem rozdávání prasādam se začali na oko hádat.