CC Madhya 12.150

ei līlā varṇiyāchena dāsa vṛndāvana
ataeva saṅkṣepa kari' kariluṅ varṇana
Překlad slovo od slova: 
ei līlā — tuto zábavu; varṇiyāchena — popsal; dāsa vṛndāvana — Vṛndāvana dāsa Ṭhākura; ataeva — proto; saṅkṣepa — krátce; kari' — činící; kariluṅ varṇana — popsal jsem.
Překlad: 
O této události jsem se zmínil jen krátce, protože už ji podrobnĕ popsal Vṛndāvana dāsa Ṭhākura.
Význam: 

Taková je etiketa. Pokud už předešlý ācārya o nĕčem psal, není třeba to opakovat pro svůj smyslový požitek nebo ve snaze ho předčít. Pokud nedojde k nĕjakému výraznému vylepšení, nemĕlo by se o tom znovu mluvit.