CC Madhya 12.100

bhakta-gaṇa kare gṛha-madhya prakṣālana
nija nija haste kare mandira mārjana
Překlad slovo od slova: 
bhakta-gaṇa — oddaní; kare — činí; gṛha-madhya — v místnosti; prakṣālana — mytí; nija nija — každý z nich; haste — v ruce; kare — činí; mandira mārjana — čištĕní chrámu.
Překlad: 
Všichni oddaní v chrámu začali s mytím. Každý mĕl v ruce koštĕ, a tak čistili Pánův chrám.