CC Madhya 11.47

adarśanīyān api nīca-jātīn
saṁvīkṣate hanta tathāpi no mām
mad-eka-varjaṁ kṛpayiṣyatīti
nirṇīya kiṁ so 'vatatāra devaḥ
Překlad slovo od slova: 
adarśanīyān — na ty, na nĕž se nemá ani pohlédnout; api — i když; nīca-jātīn — nízká třída lidí; saṁvīkṣate — zamĕří svůj milostivý pohled; hanta — bĕda; tathā api — přesto; na u — ne; mām — na mĕ; mat — mĕ; eka — jediného; varjam — odmítající; kṛpayiṣyati — udĕlí svou milost; iti — tak; nirṇīya — poté, co se rozhodl; kim — zdali; saḥ — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; avatatāra — sestoupil; devaḥ — Nejvyšší Osobnost Božství.
Překlad: 
„,Bĕda, rozhodl se snad Śrī Caitanya Mahāprabhu, že sestoupí, aby osvobodil všechny vyjma mĕ? Vĕnuje svůj milostivý pohled mnoha nízkým lidem, na které se bĕžnĕ nemá ani podívat.̀“
Význam: 

Tento verš se nachází ve Śrī Caitanya-candrodaya-nāṭace (8.28).