CC Madhya 11.30

ādaraḥ paricaryāyāṁ
sarvāṅgair abhivandanam
mad-bhakta-pūjābhyadhikā
sarva-bhūteṣu man-matiḥ
mad-artheṣv aṅga-ceṣṭā ca
vacasā mad-guṇeraṇam
mayy arpaṇaṁ ca manasaḥ
sarva-kāma-vivarjanam
Překlad slovo od slova: 
ādaraḥ — úcta, péče; paricaryāyām — ve službĕ; sarva-aṅgaiḥ — všemi tĕlesnými údy; abhivandanam — klanĕní se; mat-bhakta — Mých oddaných; pūjā — uctívání; abhyadhikā — velmi vysoké; sarva-bhūteṣu — ve všech živých bytostech; mat-matiḥ — realizace vztahu se Mnou; mat-artheṣu — pro službu Mnĕ; aṅga-ceṣṭāḥ — využívám tĕlesné síly; ca — a; vacasā — slovy; mat-guṇa-īraṇam — popisování Mé slávy; mayi — Mnĕ; arpaṇam — vĕnování; ca — a; manasaḥ — mysli; sarva-kāma — všech hmotných tužeb; vivarjanam — zřeknutí se.
Překlad: 
„,Moji oddaní Mi slouží s velkou péčí a úctou. Klaní se Mi celým svým tĕlem, uctívají druhé oddané a vidí, že všechny živé bytosti ke Mnĕ mají vztah. Veškerou tĕlesnou energii používají pro Mĕ a svou řečí opĕvují Mé vlastnosti a podobu. Zasvĕcují Mi také svou mysl a snaží se vzdát veškerých hmotných tužeb. Tak lze rozpoznat Mé oddané.̀“
Význam: 

Toto jsou dva verše ze Śrīmad-Bhāgavatamu (11.19.21–22), vyslovené Nejvyšší Osobností Božství, Pánem Kṛṣṇou, když jimi odpovídal na Uddhavův dotaz ohlednĕ oddané služby.