CC Madhya 10.47

e-saba vaiṣṇava — ei kṣetrera bhūṣaṇa
ekānta-bhāve cinte sabe tomāra caraṇa
Překlad slovo od slova: 
e-saba vaiṣṇava — všichni tito čistí oddaní; ei kṣetrera — tohoto svatého místa; bhūṣaṇa — ozdoby; ekānta-bhāve — bez odchýlení; cinte — meditují; sabe — všichni; tomāra caraṇa — o Tvých lotosových nohách.
Překlad: 
„Všichni tito čistí oddaní jsou ozdobami Džagannáth Purí. Neustále bez odchýlení rozjímají o Tvých lotosových nohou.“