CC Madhya 1.142

prabhure mililā sarva vaiṣṇava āsiyā
jala-krīḍā kaila prabhu sabāre la-iyā
Překlad slovo od slova: 
prabhure — Pána Caitanyu Mahāprabhua; mililā — potkali; sarva — všichni; vaiṣṇava — oddaní; āsiyā — přicházející do Džagannáth Purí; jala-krīḍā — hry ve vodĕ; kaila — provádĕl; prabhu — Pán; sabāre — všechny oddané; la-iyā — beroucí.
Překlad: 
Po příchodu do Džagannáth Purí se všichni vaiṣṇavové setkali se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem. Pozdĕji se Pán bavil se všemi oddanými při vodních hrách.