CC Madhya 1.124

nityānanda-sārvabhauma āgraha kariñā
nīlācale āilā mahāprabhuke la-iñā
Překlad slovo od slova: 
nityānanda — Pán Nityānanda Prabhu; sārvabhauma — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; āgraha kariñā — projevující velkou touhu; nīlācale — do Džagannáth Purí; āilā — vrátili se; mahāprabhuke — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; la-iñā — beroucí.
Překlad: 
Oddaní z Bengálska dorazili do Džagannáth Purí a Nityānanda Prabhu se Sārvabhaumou Bhaṭṭācāryou se všemožnĕ snažili přivést zpátky do Džagannáth Purí také Śrī Caitanyu Mahāprabhua.