CC Antya 9.51

tabe haricandana āsi' jānāre kahila
cāṅge haite gopīnāthe śīghra nāmāila
Překlad slovo od slova: 
tabe — tehdy; haricandana — Haricandana Pātra; āsi' — poté, co přišel; jānāre kahila — sdĕlil princi; cāṅge haite — z plošiny cāṅgy; gopīnāthe — Gopīnātha; śīghra — velmi brzy; nāmāila — sundali.
Překlad: 
Haricandana se pak vrátil a sdĕlil princi královo přání. Gopīnātha Paṭṭanāyaka byl okamžitĕ z cāṅgy sejmut.