CC Antya 9.28

“kauḍi nāhi dibe ei, beḍāya chadma kari'
ājñā deha yadi, —`cāṅge caḍāñā la-i kauḍi'
Překlad slovo od slova: 
kauḍi — ty peníze; nāhi dibe — nezaplatí; ei — ten človĕk; beḍāya — promrhá; chadma kari' — pod nĕjakou záminkou; ājñā deha yadi — když nařídíš; cāṅge caḍāñā — postavím ho na cāṅgu; la-i kauḍi — dostanu peníze.
Překlad: 
„Řekl: ,Ten Gopīnātha Paṭṭanāyaka nechce svůj dluh splatit. Místo toho peníze pod nĕjakou záminkou promrhá. Pokud vydáš rozkaz, postavím ho na cāṅgu a tak ty peníze dostanu.̀  “