CC Antya 8.17

ei ta' svabhāva tāṅra āgraha kariyā
piche nindā kare, āge bahuta khāoyāñā
Překlad slovo od slova: 
ei — toto; ta' — zajisté; svabhāva — vlastnost; tāṅra — jeho; āgraha kariyā — velmi dychtivĕ; piche — potom; nindā kare — pomlouvá; āge — nejdříve; bahuta — hodnĕ; khāoyāñā — nakrmí.
Překlad: 
Pro Rāmacandru Purīho bylo příznačné, že nejdřív nĕkoho přimĕl sníst víc, než je třeba, a potom ho za to pomlouval.