CC Antya 7.87

ei artha āmi mātra jāniye nirdhāra
āra sarva-arthe mora nāhi adhikāra"
Překlad slovo od slova: 
ei artha — tento význam; āmi — Já; mātra — pouze; jāniye — znám; nirdhāra — závĕr; āra — jiné; sarva — všechny; arthe — významy; mora — Moje; nāhi — není; adhikāra — schopnost porozumĕt.
Překlad: 
„Můj konečný závĕr a poznání jsou tato dvĕ jména, Śyāmasundara a Yaśodānandana. Žádným jiným významům nerozumím, ani nemám schopnost jim porozumĕt.“