CC Antya 7.63

tabe bhaṭṭa bahu mahā-prasāda ānāila
gaṇa-saha mahāprabhure bhojana karāila
Překlad slovo od slova: 
tabe — tehdy; bhaṭṭa — Vallabha Bhaṭṭa; bahu — mnoho; mahā-prasāda — zbytků od Pána Jagannātha; ānāila — přinesl; gaṇa-saha mahāprabhure — Śrī Caitanyu Mahāprabhua a Jeho společníky; bhojana karāila — pohostil.
Překlad: 
Vallabha Bhaṭṭa tehdy přinesl velké množství mahā-prasādam od Pána Jagannātha a bohatĕ Śrī Caitanyu Mahāprabhua i Jeho společníky nakrmil.