CC Antya 7.57

bhaṭṭa kahe, — “e saba vaiṣṇava rahe kon sthāne?
kon prakāre pāimu ihāṅ-sabāra darśane?"
Překlad slovo od slova: 
bhaṭṭa kahe — Vallabha Bhaṭṭa řekl; e saba vaiṣṇava — všichni tito vaiṣṇavové; rahe — žijí; kon sthāne — kde; kon prakāre — jak; pāimu — dosáhnu; ihāṅ-sabāra darśane — možnosti vidĕt všechny tyto vaiṣṇavy.
Překlad: 
Vallabha Bhaṭṭa řekl: „Kde všichni tito vaiṣṇavové žijí a jak je mohu spatřit?“