CC Antya 7.31

̀mora sakhā,'`mora putra,' — ei`śuddha' mana
ataeva śuka-vyāsa kare praśaṁsana
Překlad slovo od slova: 
mora sakhā — můj přítel; mora putra — můj syn; ei — toto; śuddha — čisté; mana — vĕdomí; ataeva — proto; śuka-vyāsa — Śukadeva Gosvāmī a Vyāsadeva; kare praśaṁsana — chválí.
Překlad: 
„S čistým vĕdomím Kṛṣṇy, prostým znalosti Pánova majestátu, oddaný považuje Kṛṣṇu za svého přítele či syna. Tento postoj oddanosti proto chválí i Śukadeva Gosvāmī a nejvyšší autorita, Vyāsadeva.“