CC Antya 7.105

ācārya kahe, — “āge tomāra`dharma' mūrtimān
iṅhāre puchaha, iṅha karibena ihāra samādhāna
Překlad slovo od slova: 
ācārya kahe — Advaita Ācārya řekl; āge — před; tomāra — tebou; dharma — náboženských zásad; mūrtimān — zosobnĕní; iṅhāre puchaha — zeptej se Jeho; iṅha — On; karibena — učiní; ihāra — tohoto; samādhāna — řešení.
Překlad: 
Advaita Ācārya odpovĕdĕl: „Před tebou je Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu, zosobnĕní náboženských zásad. Zeptej se Jeho, protože On ti dá patřičnou odpovĕď.“