CC Antya 5.99

svarūpera ṭhāñi ācārya kailā nivedana
eka vipra prabhura nāṭaka kariyāche uttama
Překlad slovo od slova: 
svarūpera ṭhāñi — před Svarūpou Dāmodarem Gosvāmīm; ācārya — Bhagavān Ācārya; kailā — přednesl; nivedana — žádost; eka vipra — jeden brāhmaṇa; prabhura — o Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; nāṭaka — divadelní hru; kariyāche — napsal; uttama — velmi pĕknou.
Překlad: 
Bhagavān Ācārya vznesl ke Svarūpovi Dāmodarovi Gosvāmīmu žádost: „Jeden počestný brāhmaṇa složil divadelní hru o Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi a zdá se, že je výjimečnĕ dobře napsaná.“