CC Antya 4.80

kṛṣṇa-bhakti, kṛṣṇaprema-sevā-pravartana
lupta-tīrtha-uddhāra, āra vairāgya-śikṣaṇa
Překlad slovo od slova: 
kṛṣṇa-bhakti — oddaná služba Kṛṣṇovi; kṛṣṇa-prema — láska ke Kṛṣṇovi; sevā — služby; pravartana — ustanovení; lupta-tīrtha — ztracených poutních míst; uddhāra — odhalení; āra — a; vairāgya-śikṣaṇa — pokyny ke stavu odříkání.
Překlad: 
„Vysvĕtlíš také oddanou službu Kṛṣṇovi, založíš střediska pro rozvíjení lásky ke Kṛṣṇovi, odhalíš ztracená poutní místa a budeš učit lidi, jak přijmout stav odříkání.“