CC Antya 4.65

kubuddhi chāḍiyā kara śravaṇa-kīrtana
acirāt pābe tabe kṛṣṇera caraṇa
Překlad slovo od slova: 
ku-buddhi — inteligence nepříznivé vůči oddané službĕ; chāḍiyā — vzdej se a; kara — čiň; śravaṇa-kīrtana — naslouchání a zpívání; acirāt — velmi brzy; pābe — získáš; tabe — potom; kṛṣṇera caraṇa — lotosové nohy Kṛṣṇy.
Překlad: 
Caitanya Mahāprabhu řekl Sanātanovi Gosvāmīmu: „Vzdej se všech svých nesmyslných tužeb, protože ty nejsou příznivé pro získání útočištĕ u Kṛṣṇových lotosových nohou. Vĕnuj se zpívání a naslouchání! Potom nepochybnĕ brzy dosáhneš útočištĕ u Kṛṣṇy.“