CC Antya 4.33

āmā-sabā-saṅge kṛṣṇa-kathā, bhāgavata śune
tāhāra parīkṣā kailuṅ āmi-dui-jane
Překlad slovo od slova: 
āmā-sabā — námi všemi; saṅge — s; kṛṣṇa-kathā — rozhovory o Pánu Kṛṣṇovi; bhāgavata śune — poslouchá Śrīmad-Bhāgavatam; tāhāra — jeho; parīkṣā — zkoušení; kailuṅ — činili jsme; āmi-dui-jane — my dva.
Překlad: 
„Poslouchal s námi Śrīmad-Bhāgavatam a hovory o Pánu Kṛṣṇovi a my jsme ho oba zkoušeli.“