CC Antya 4.218

nānā-śāstra āni' lupta-tīrtha uddhārilā
vṛndāvane kṛṣṇa-sevā prakāśa karilā
Překlad slovo od slova: 
nānā-śāstra — různé druhy zjevených písem; āni' — poté, co shromáždili; lupta-tīrtha — ztracená svatá místa; uddhārilā — odhalili; vṛndāvane — ve Vrindávanu; kṛṣṇa-sevā — přímou službu Pánu Kṛṣṇovi; prakāśa karilā — projevili.
Překlad: 
Śrīla Rūpa Gosvāmī a Sanātana Gosvāmī shromáždili mnoho zjevených písem a na základĕ důkazů z tĕchto písem odhalili všechna ztracená poutní místa. Tak založili chrámy pro uctívání Pána Kṛṣṇy.