CC Antya 4.123

prabhu kahe, — “tapta-vālukāte kemane āilā?
siṁha-dvārera patha — śītala, kene nā āilā?
Překlad slovo od slova: 
prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; tapta-vālukāte — po rozžhaveném písku; kemane āilā — jak jsi přišel; siṁha-dvārera patha — cesta okolo brány Simha-dvára; śītala — chladná; kene — proč; āilā — jsi nešel.
Překlad: 
Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Jak to, že jsi šel po pláži, když je tam tak horký písek? Proč jsi nepřišel cestou okolo brány Simha-dvára, která je příjemnĕ chladivá?“
Význam: 

Simha-dvára je hlavní brána na východní stranĕ Jagannāthova chrámu.