CC Antya 4.10

tāte yadi ei deha bhāla-sthāne diye
duḥkha-śānti haya āra sad-gati pāiye
Překlad slovo od slova: 
tāte — proto; yadi — jestliže; ei — toto; deha — tĕlo; bhāla-sthāne — na dobrém místĕ; diye — obĕtuji; duḥkha-śānti — zmírnĕní neštĕstí; haya — je; āra — a; sat-gati — dobré místo určení; pāiye — dosáhnu.
Překlad: 
„Pokud své tĕlo obĕtuji na dobrém místĕ, s mým neštĕstím bude konec a dosáhnu vznešené další existence.“