CC Antya 3.224

kṛṣṇe avatārite advaita pratijñā karilā
jala-tulasī diyā pūjā karite lāgilā
Překlad slovo od slova: 
kṛṣṇe — Pána Kṛṣṇu; avatārite — přimĕt, aby sestoupil; advaita — Advaita Ācārya; pratijñā — slib; karilā — složil; jala-tulasī — vodu z Gangy a lístky tulasī; diyā — obĕtující; pūjā — uctívání; karite — provádĕt; lāgilā — začal.
Překlad: 
Advaita Ācārya byl odhodlaný osvobodit všechny pokleslé duše, a tak se rozhodl, že přimĕje Kṛṣṇu, aby sestoupil. S tímto slibem začal Pána uctívat vodou z Gangy a lístky tulasī.