CC Antya 3.223

jagat-nistāra lāgi' karena cintana
avaiṣṇava-jagat kemane ha-ibe mocana?
Překlad slovo od slova: 
jagat-nistāra — osvobození lidí celého svĕta; lāgi' — pro; karena cintana — neustále myslel; avaiṣṇava — plný neoddaných; jagat — celý svĕt; kemane — jak; ha-ibe mocana — bude osvobozen.
Překlad: 
Advaita Ācārya byl neustále pohroužený v myšlenkách na to, jak osvobodit pokleslé duše celého svĕta. Přemýšlel: „Celý svĕt je plný neoddaných. Jak získají osvobození?“
Význam: 

VÝZNAM: Śrīla Advaita Ācārya zde udává standard pro ācāryi vaiṣṇavské sampradāyi. Ācārya musí neustále dychtit po osvobození pokleslých duší. Človĕk, který založí chrám nebo maṭh, aby využíval sentimenty lidí a živil se z toho, co lidé přispívají na uctívání Božstva, nemůže být označen jako gosvāmī nebo ācārya. Za ācāryu má být považován ten, kdo zná závĕry śāster, kráčí ve stopách svých předchůdců a snaží se kázat učení bhakti po celém svĕtĕ. Rolí ācāryi není živit se chrámovými příjmy. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura říkal, že ten, kdo se živí ukazováním Božstva v chrámu, není ācārya ani gosvāmī. Bylo by pro nĕho lepší, kdyby se ujal práce metaře, protože to je poctivĕjší způsob obživy.