CC Antya 3.182

ei ślokera artha kara paṇḍitera gaṇa"
sabe kahe, — 'tumi kaha artha-vivaraṇa'
Překlad slovo od slova: 
ei ślokera — tohoto verše; artha — význam; kara — vysvĕtlete; paṇḍitera gaṇa — ó shromáždĕní učenců; sabe kahe — všichni říkali; tumi kaha — ty přednes; artha-vivaraṇa — význam a vysvĕtlení.
Překlad: 
Po přednesení tohoto verše Haridāsa Ṭhākura řekl: „Ó učenci, vysvĕtlete prosím význam tohoto verše.“
Význam: 

Shromáždĕní však Haridāse Ṭhākura požádalo: „Bude lepší, když význam tohoto důležitého verše vysvĕtlíš ty.“