CC Antya 20.8

harṣe prabhu kahena, — „śuna svarūpa-rāma-rāya
nāma-saṅkīrtana — kalau parama upāya
Překlad slovo od slova: 
harṣe — s radostí; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kahena — říká; śuna — prosím poslouchejte; svarūpa-rāma-rāya — Moji drazí Svarūpo Dāmodare Gosvāmī a Rāmānando Rāyi; nāma-saṅkīrtana — zpívání svatého jména Pána; kalau — ve vĕku Kali; parama upāya — nejvhodnĕjší prostředek pro osvobození.
Překlad: 
Śrī Caitanya Mahāprabhu s velkou radostí řekl: „Moji drazí Svarūpo Dāmodare a Rāmānando Rāyi, vĕzte, že zpívání svatých jmen Pána je v tomto vĕku Kali nejvhodnĕjším prostředkem k osvobození.