CC Antya 20.50

chāḍi' anya nārī-gaṇa,

mora vaśa tanu-mana,
mora saubhāgya prakaṭa kariyā
tā-sabāre deya pīḍā,

āmā-sane kare krīḍā,
sei nārī-gaṇe dekhāñā
Překlad slovo od slova: 
chāḍi' — když opustí; anya — jiné; nārī-gaṇa — ženy; mora — Moje; vaśa — vláda; tanu-mana — mysl i tĕlo; mora — Moje; saubhāgya — štĕstí; prakaṭa kariyā — projevující; -sabāre — jim všem; deya pīḍā — dává neštĕstí; āmā-sane — se Mnou; kare krīḍā — vĕnuje se milostným hrátkám; sei nārī-gaṇe — tĕmto ženám; dekhāñā — ukazující.
Překlad: 
„Kṛṣṇa nĕkdy opustí společnost ostatních gopī a Jeho tĕlo i mysl jsou ovládané Mnou. Tehdy se se Mnou vĕnuje milostným hrátkám, čímž ostatním dává najevo, jaké Já mám štĕstí, a jim přináší zármutek.“