CC Antya 20.39

yugāyitaṁ nimeṣeṇa
cakṣuṣā prāvṛṣāyitam
śūnyāyitaṁ jagat sarvaṁ
govinda-viraheṇa me
Překlad slovo od slova: 
yugāyitam — jevící se jako dlouhý vĕk; nimeṣeṇa — okamžikem; cakṣuṣā — z očí; prāvṛṣāyitam — slzy tekoucí jako proudy deštĕ; śūnyāyitam — zdající se být prázdný; jagat — svĕt; sarvam — celý; govinda — od Pána Govindy, Kṛṣṇy; viraheṇa me — kvůli Mému odloučení.
Překlad: 
„  ,Můj Pane Govindo, v odloučení od Tebe i okamžik pociťuji jako celý vĕk. Slzy Mi tečou z očí jako proudy deštĕ a celý svĕt Mi připadá prázdný.̀  “