CC Antya 20.137

vasanta-rajanīte puṣpodyāne viharaṇa
kṛṣṇera saurabhya-ślokera artha-vivaraṇa
Překlad slovo od slova: 
vasanta-rajanīte — jedné jarní noci; puṣpa-udyāne — v kvĕtinové zahradĕ; viharaṇa — toulání se; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; saurabhya-ślokera — verše o tĕlesné vůni; artha-vivaraṇa — popis významu.
Překlad: 
Tato kapitola také líčí Kṛṣṇovy toulky zahradou jedné jarní noci a v úplnosti popisuje význam verše o vůni Kṛṣṇova tĕla.