CC Antya 2.7

sākṣāt-darśane saba jagat tārilā
eka-bāra ye dekhilā, se kṛtārtha ha-ilā
Překlad slovo od slova: 
sākṣāt-darśane — přímým setkáním; saba — celý; jagat — vesmír; tārilā — osvobodil; eka-bāra — jednou; ye — každý, kdo; dekhilā — vidĕl; se — ten; kṛta-artha — zcela spokojený; ha-ilā — stal se.
Překlad: 
Každý, kdo se byť jednou setkal se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem bĕhem Jeho osobní přítomnosti v tomto svĕtĕ, byl zcela uspokojen a stal se duchovnĕ pokročilou osobou.