CC Antya 19.97

sei gandha-vaśa nāsā,

sadā kare gandhera āśā,
kabhu pāya, kabhu nāhi pāya
pāile piyā peṭa bhare,

piṅa piṅa tabu kare,
nā pāile tṛṣṇāya mari' yāya
Překlad slovo od slova: 
sei — této; gandha-vaśa — pod vládu vůnĕ; nāsā — nosní dírky; sadā — neustále; kare — činí; gandhera — po vůni; āśā — nadĕji; kabhu pāya — nĕkdy získají; kabhu nāhi pāya — nĕkdy nezískají; pāile — když získají; piyā — pijící; peṭa — břicho; bhare — naplní; piṅa — chci pít; piṅa — chci pít; tabu — přesto; kare — dychtí; pāile — když nedostanou; tṛṣṇāya — žízní; mari' yāya — umírají.
Překlad: 
„Nosní dírky se touto vůní nechají zcela ovládnout a neustále po ní dychtí, i když ji nĕkdy získají a nĕkdy ne. Když ji získají, pijí, co se do nich vejde, a přesto chtĕjí víc a víc. Pokud ji ale nezískají, umírají žízní.“