CC Antya 19.42

kāhāṅ se muralī-dhvani,

navābhra-garjita jini',
jagat ākarṣe śravaṇe yāhāra
uṭhi' dhāya vraja-jana,

tṛṣita cātaka-gaṇa,
āsi' piye kānty-amṛta-dhāra
Překlad slovo od slova: 
kāhāṅ — kde; se — tento; muralī-dhvani — zvuk flétny; nava-abhra-garjita jini' — překonávající hřmĕní čerstvých mračen; jagat — celý svĕt; ākarṣe — přitahuje; śravaṇe — zaslechnutí; yāhāra — jehož; uṭhi' — poté, co vstanou; dhāya — utíkají; vraja-jana — obyvatelé Vradžabhúmi; tṛṣita cātaka-gaṇa — jako chtiví ptáci cātaka; āsi' — přicházející; piye — pijí; kānti-amṛta-dhāra — spršky nektaru záře Kṛṣṇova tĕla.
Překlad: 
„Hluboké tóny Kṛṣṇovy flétny překonávají hřmĕní čerstvých mračen a přitahují sluch celého svĕta. Obyvatelé Vrindávanu proto vstávají, bĕží za tím zvukem a jako žízniví ptáci cātaka pijí proudy nektaru záře Kṛṣṇova tĕla.“