CC Antya 18.98

mitrera mitra saha-vāsī,

cakravāke luṭe āsi',
kṛṣṇera rājye aiche vyavahāra
aparicita śatrura mitra, rākhe utpala, — e baḍa citra,
ei baḍa`virodha-alaṅkāra'
Překlad slovo od slova: 
mitrera — boha slunce; mitra — přítel; saha-vāsī — žijící dohromady s ptáky cakravāky; cakravāke — ptáky cakravāky; luṭe — okrást; āsi' — přicházející; kṛṣṇera rājye — v Kṛṣṇovĕ království; aiche — takové; vyavahāra — chování; aparicita — neznámý; śatrura mitra — přítel nepřítele; rākhe — ochraňuje; utpala — červený lotos; e — toto; baḍa citra — velmi úžasné; ei — toto; baḍa — velká; virodha-alaṅkāra — metafora protikladu.
Překlad: 
„Modré lotosy jsou přátelé boha slunce a zde okrádají cakravāky, i když žijí všichni pohromadĕ. Červené lotosy však kvetou v noci, a jsou proto pro cakravāky cizinci či nepřáteli. V Kṛṣṇových zábavách jsou však červené lotosy neboli ruce gopī ochránci jejich cakravāků neboli ňader. Jedná se o odporující si přirovnání.“
Význam: 

Modré lotosy rozkvétají s východem slunce, které je proto jejich přítelem. Ptáci cakravākové se také objevují při východu slunce, a s modrými lotosy se tedy potkávají. I když je modrý lotos přítelem slunce, v Kṛṣṇových zábavách okrádá svého přítele cakravāku. Normálnĕ se cakravākové pohybují a lotosy stojí na místĕ, zde však Kṛṣṇovy ruce, přirovnané k modrým lotosům, napadají ňadra gopī, přirovnaná k ptákům cakravākům. Tomu se říká obrácené přirovnání. Červený lotos vykvétá v noci a na slunečním svĕtle se zavírá. Je proto nepřítelem slunce, a pták cakravāka, který je slunci přítelem, ho nezná. Ňadra gopī jsou zde však přirovnána k cakravākům a jejich ruce k červeným lotosům, které je ochraňují, což je úžasný příklad obráceného přirovnání.